אהבה ילדית

 


זיכרונות, חוויות ילדות ואווירה משפחתית מטביעים את חותמם על סגנון האישיות שלנו. (אדלר)
המשתתפות והמשתתפים יתבוננו בכל אלה באמצעות תרגילים ויבררו בינם לבין עצמם כיצד תרבות "הבסדר- לא בסדר" השפיעה על האסטרטגיות, הדפוסים ונדר חייהם ( תקשורת מקרבת, מרשל רוזנברג).
נוכל להבין טוב יותר מדוע חלקנו בוחרים להיות לרצות, למרוד, להיות תחרותיים או נוקשים?
מהו משולש החופש ומשולש הביטחון?
כל זאת יעשה בשילוב של קטעי סרטים חווייתיים והעשרה רב תחומית.
התרגול במפגש ובבית יאפשר העמקה של ההתבוננות בילדות של כל אחד מאתנו וכיצד זו השפיעה על חיינו הבוגרים.