מה מבקשים ילדים?

 


עם בואנו לעולם אנו מגורשים מגן העדן שבו סופקו לנו כל צרכינו ללא שום קושי.
מעתה נאלץ לבקש, לדרוש לוותר, לחיות על פי חוקי ה”בסדר- לא בסדר”
שהחברה כופה עלינו אם ברצוננו להשתייך.

מה מבקשים ילדים? וכיצד אנו המבוגרים: הורים, מטפלות ומטפלים, גננות וגננים, מורות ומורים
וכל מי שבא במגע עם הילדים עשוי להקשיב לבקשותיהם.
וגם אנחנו המבוגרים זקוקים כמו ילדינו שיקשיבו וייענו לבקשותינו.

ההרצאה משלבת העשרה מתחומי דעת מגוונים וכמובן, מלווה ככל ההרצאות בצפייה חווייתית
בקטעי סרטים הנוגעים בנושא.

הרצאה בעלת ערך רב להורים, לאנשי חינוך בכל שלבי המערכת
ולכ מי שרוצה לחיות חיים של תקשורת ואיכות מיטביים.